Sản Phẩm Nổi Bật

Bàn nâng hạ thông minh còn được gọi là Bàn nâng hạ chiều cao là 1 dạng bàn công thái học có khả năng thay đổi độ cao tùy chỉnh người dùng. Bàn nâng hạ thông minh giúp giảm thiểu thời gian ngồi liên tục của người dùng trên cùng một khối lượng công việc. Thay vào đó người dùng có thể đổi qua lại giữa các chế độ đứng hay ngồi để phù hợp hơn với công việc, tư thế của mình.